Kurz bitcoinu

Kurz bitcoinu v USD


Kurz bitcoinu v CZK

Bitcoin

Bitcoin je kryptoměna, která byla původně vyvíjena pro realizaci plateb na internetu. Nicméně aktuálně můžeme na bitcoin nahlížet nejen jako na platidlo, ale také jako na investici. Celkové množství bitcoinů, které budou vytěženy, je 21 000 000 (zcela přesně 20 999 999,9769). Růst vytěženého množství se postupně zpomaluje, veškeré bitcoiny budou vytěženy v roce 2140, většina pak již okolo roku 2030. Bitcoin je plně decentralizován a navržen tak, aby nikdo, ani zakladatel a vlády, nemohl měnu ovlivňovat, zabavovat, padělat, ovládat peněžní toky či způsobovat inflaci. V síti neexistuje žádný centrální bod, ani nikdo, kdo by mohl o síti rozhodovat. Pokud tedy budete opatrní, nikdo se nedozví, kolik bitcoinů máte.

Dělení bitcoinu

Bitcoin je dělitelný až na 8 desetinných míst. Minimální možná hodnota bitcoinu, satoshi (1 satoshi = 0,00000001 bitcoinu), dostala název na počest Satoshi Nakamoto, což je jméno nebo pseudonym osoby či skupiny, která vytvořila bitcoin. Přehled jednotlivých jednotek a jejich pojmenování:

Bitcoin (BTC)
1 BTC = 1 bitcoin

Decibitcoin (dBTC)
1 dBTC = 0,1 bitcoinu
1 BTC = 10 dBTC

Centibitcoin (cBTC)
1 cBTC = 0,01 bitcoinu
1 BTC = 100 cBTC

Millibitcoin (mBTC)
1 mBTC = 0,001 bitcoinu
1 BTC = 1 000 mBTC

Mikrobitcoin (μBTC)
1 μBTC = 0,000001 bitcoin
1 BTC = 1 000 000 mikrobitcoinů nebo bitů

Satoshi (sat)
1 satoshi = 0,00000001 bitcoinu
1 BTC = 100 000 000 satoshi

Odmítnutí odpovědnosti

Před provedením jakýchkoli transakcí, na které by změny kurzu bitcoinu mohly mít vliv, si prosím aktuální kurz bitcoinu ověřte.